Με νέα ΔιάΘεση: η πρώτη της δράση

Ένας από τους κυριότερους ιδρυτικούς σκοπούς της Α.Μ.Κ.Ε «Με νέα ΔιάΘεση» αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, με την υλοποίηση του Σεμιναρίου «Μελετώντας τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής», για την εμβάθυνση στην ψυχοπαθολογία των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής.