ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Μελετώντας τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής»

Η Α.Μ.Κ.Ε «Με νέα ΔιάΘεση» με την υποστήριξη της Ε.Π.Α.Ψ.Υ διοργανώνει το σεμινάριο  «Μελετώντας τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής», για την εμβάθυνση στην  ψυχοπαθολογία των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής.