Με νέα ΔιάΘεση: η πρώτη της δράση

Νέα

Η δομή του συγκεκριμένου σεμιναρίου συγκροτήθηκε με γνώμονα μερικές διαπιστώσεις και υποθέσεις, που θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:

Η σκέψη μας για τη σπουδαιότητα των επιστημονικών συνεργασιών, προκειμένου ο επιστημονικός διάλογος να ανθίσει και να διευρύνει τους ορίζοντές του, βρήκε πρόσφορο έδαφος στο φιλόξενο περιβάλλον της Ε.Π.Α.Ψ.Υ, την οποία και ευχαριστούμε για την αγαστή συνεργασία και την υποστήριξη.

Η ανταπόκριση των συναδέρφων στην πρώτη εκπαιδευτική δράση της ΔιάΘεσης μάς γεμίζει με χαρά και ευθύνη και προοιωνίζει έναν γόνιμο, θεωρητικό και κλινικό, διάλογο.  

                                                                                               Δρ. Μαρία Κούντζα

                                                                                               Ψυχίατρος, MD, PhD

                                                                                               Πρόεδρος Α.Μ.Κ.Ε «Με νέα ΔιάΘεση»

Εκτύπωση